fotem,slovem,textem,a videem
media4us.czČlánky › Naše-vaše kultura

Naše-vaše kultura

--ilustrační foto--

Dne 29. května 2012 se v plzeňském kulturním domě „Peklo“ sešli představitelé různých národností. Co tyto lidi spojuje? Místo bydliště? Ano, ale také náležitost ke své kultuře, kterou doplňuje touha po poznání jiných kultur a vzájemné mezikulturní komunikaci. Proběhnuvší akci s názvem Naše-vaše kultura 2012 zahajoval primátor města Plzně Martin Baxa svým prohlášením: „Téma kultury jiných národností je pro nás v Plzni zajímavé nejen z geografického pohledu a z hlediska obohacování zdejšího kulturního života, ale taktéž z důvodu jeho prolínání se s projektem nazvaným Evropské hlavní město kultury (EHMK), které téma tranzit a menšiny zařadil do jednoho ze svých čtyř programových bodů. Cílem projektu je budovat prostředí, které by podpořilo integraci cizinců. Projekt EHMK má tedy nejen prezentovat kulturu, ale zároveň vytvořit i vhodné klima pro komunikaci mezi jednotlivými kulturami“.

S přibývajícím počtem cizinců na území České Republiky roste úsilí státu o jejich sociokulturní integraci. Z důvodu naplnění tohoto cíle byla celá akce rozdělena do dvou bloků určeným pro odbornou a laickou veřejnost. V prvním bloku (určenému odborné veřejnosti) zástupci státní správy a samosprávy seznámili účastníky s projekty probíhajícími v Plzni a představili ukázky svých úspěšných projektů. Neopomněli připomenout možnosti zapojení neziskových organizací do svých projektů či možnosti získávaní finančních prostředků.

Poté dostali prostor k prezentaci představitelé různých organizací zabývajících se problematikou cizinců. Předsedkyně mezinárodního kulturního centra Del Arte Mgr. Anna Chalušová například vidí nejlepší cestu ke komunikaci skrze umění, protože „umění již mluví samo za sebe“. Obdobný názor zastává Mgr. Michaela Vondráčková, která na akci představila Mezinárodní folklorní festival CIOFF® PLZEŇ, sjednocující milovníky folkloru a lidového umění z různých koutů světa.

Za odbornou veřejnost vystoupila Evropská kontaktní skupina (EKS), která se s účastníky festivalu podělila o své zkušenosti. EKS působí na českém trhu již od roku 2002 a klade si za cíl analyzovat situaci migrantů v české společnosti, překážky k jejich integraci v rámci různých modelů integrace, zplnomocňováním žen migrantek, atd. EKS přispívá k integraci migrantů jednak pořádáním kulturních akcí a svou vlastní účastí na nich, ale zejména prostřednictvím vzdělávání.

Aby diskuze nepřešla do debaty o současných problémech a jako připomenutí cílů festivalu, vystoupil operní zpěvák Yevhen Shokalo s hudebním doprovodem své manželky Iriny. V jeho podání zazněly operní árie a několik lidových písní v ruském a českém jazyce.

Od 16 hodin byly otevřeny dveře pro laickou veřejnost a připraven bohatý kulturní program. Během tohoto druhého bloku festivalu jsme mohli slyšet různé jazyky světa. Saadat Ramadan četla syrské básně, skupina Ignis hrála známé ukrajinské písničky a vietnamská kapela Son Huong se chopila tradičních vietnamských nástrojů a prezentovala lidovou hudbu. Rozmanitý doprovodný program zahrnoval také workshop arabštiny, fotografickou výstavu „Já-člověk“, tetování henou a arabskou vizáž pod štětcem profesionální vizážistky Leily Ayari.

Návštěvníkům nesměla ujít ani ochutnávka jídla, která nabízela pokrmy z Vietnamu, Ukrajiny, Ruska, Nepálu a Afriky.

Podle Českého statistického úřadu žilo na konci prvního čtvrtletí letošního roku v České republice 10 507 600 obyvatel, což je o 2 100 osob více než ve stejném období roku předchozího. O celkem 4 066 osob se zvýšil počet cizinců, z nichž 594 představovali Rusové, 411 Američané a 337 Ukrajinci. Z důvodu  neustále rostoucího počtu cizinců na území České republiky zůstává integrace cizinců a překonávání předsudků majoritní společnosti vůči cizincům jednou z priorit české sociální politiky. Integrace však nesmí iniciovat zapomenutí svého mateřského jazyka, svých tradic a zamezení kontaktů s vlastní kulturou. Migrant by měl do určité míry v hostitelské společnosti prezentovat svůj národ, svoji zemi. Doufáme, že se tento festival stane dobrou tradicí a cestou k posílení mezikulturního dialogu.Příloha: Celý text (pdf) [107.2 kB, pdf]

.. autor

Elena Zotová

Elena Zotová

Narodila se v Rusku, absolvovala filologickou fakultu Státní univerzity v Čeljabinsku. Již 9 let žije v České republice. Věčný student, učí se všemu a všude. Snaží se svá hobby přeměnit v povolání, zatím se jí to daří.
EU Projekt vzniká za podpory Evropského fondu
pro integraci státních příslušníků třetích zemí
a Velvyslanectví USA v Praze.
US embassy© 2012 - Multikulturní centrum Praha
Vodičkova 36 (Palác Lucerna), 116 02 Praha 1, Tel./fax: 296 325 345, email: infocentrum@mkc.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect