fotem,slovem,textem,a videem
media4us.czČlánky › Pražská inspirace. Koho, čím a jak Praha inspiruje?

Pražská inspirace. Koho, čím a jak Praha inspiruje?

S Annou, zakladatelkou Pražské inspirace, jsem se seznámila před rokem. Bylo to při příležitosti vzniku jejího občanského sdružení. Anna je původem z Ruska a do České republiky přijela před pěti lety za studii. Po ukončení magisterského studia v oboru řízení podniku na Vysoké škole finanční a správní si zde našla práci a v České republice zůstala natrvalo. V loňském roce se rozhodla založit občanské sdružení „Pražská inspirace“. A mě zajímalo, co Annu k založení občanského sdružení vedlo a jaké cíle si stanovila.

Co bylo základním podnětem pro založení občanského sdružení Pražská inspirace?

Na počátku mého pobytu v České republice jsem se dala dohromady s partou kamarádů, se kterými jsem společně studovala a hrávali jsme psychologickou hru „mafie“. Abychom našim setkáním dali oficiálnější charakter, založili jsme intelektuální klub. Stále to ovšem připomínalo spíše taková domácí posezení, a proto jsme se rozhodli naše aktivity nějak rozvinout a usilovat o něco víc... Dá se říci, že naše občanské sdružení vzniklo v dubnu minulého roku. Formálně existuje tedy více než rok. Nicméně jednotlivé kluby, které jsou součástí naší organizace, existují již několik let. Jedná se o již zmiňovaný intelektuální klub, dále literární klub a klub psychologických her. Všechny tyto kluby se sloučily do jednoho celku, našeho občanského sdružení.

Jaký cíl si Vaše občanské sdružení stanovilo?

Cílů je hodně a jsou velmi různé. Celkově se ale snažíme lidi podporovat a pomáhat jim při hledání nových přátel. Hodně lidí totiž do České republiky přijede a zůstane zde – jako vůbec poprvé v životě - bez rodičů a kamarádů. Těmto lidem bývá smutno po zemi původu a nemají vedle sebe nikoho, kdo by je podpořil. A od toho jsme tady my!

Mezi naše další cíle patří hledání zajímavých a tvůrčích lidí a pomáhat jim v jejich seberealizaci.

S pomocí jakých aktivit dosahujete Vámi vytyčených cílů?

Poskytujeme právní podporu a konzultace nově příchozím migrantům, tedy těm, kteří se do České republiky nedávno přistěhovali. Každý týden se scházíme v rámci klubu psychologické hry „mafie“. Často také organizujeme nejrůznější výstavy. Například jsme již třikrát organizovali výstavu fotek. Zúčastnit se mohou absolutně všichni fotografové, kteří o výstavu svých fotografií projeví zájem. Není přitom důležité, jestli jsou to začínající nebo profesionální fotografové. Účast je bezplatná, dáváme lidem možnost vystavovat své práce, prezentovat se, ukázat se světu. Realizujeme i jiné výstavy. Nedávno jsme pomáhali v organizaci výstavy ručních prací. Přijeli mistři nejenom z České republiky, ale také například z Běloruska. Organizujeme také literární večery, kde si společně povídáme o spisovatelích, básnících. Dále organizujeme výlety po České republice. Hodně lidí totiž touží navštívit nejen klasická turistická místa nabytá lidmi, ale i malá městečka a zámky. Například minulý rok jsme jezdili do Českého Švýcarska.

Kde Vaše akce a výstavy nejčastěji probíhají?

Naše akce probíhají nejčastěji v Ruském centru vědy a kultury v Praze, kde nám velmi pomáhají! Co se týče výstav, tak první výstava proběhla ve studiu našich známých - Olgy a Olega Krylových, kteří mají vlastní tvůrčí sdružení. Druhá výstava proběhla v  galerii Domu národnostních menšin na náměstí I. P. Pavlova.

S jakými organizacemi spolupracujete?

Spolupracujeme s různými organizacemi. Naše občanské sdružení je například součástí spolku ruských krajanů, se kterým jsme ve velmi úzkém kontaktu. Je to spolek rusky mluvících občanských sdružení sídlících v České republice, který čítá kolem 27 organizací z různých českých měst, například z Ostravy a Brna. Spolupracujeme také s organizací Tarlan, která v České republice sjednocuje kazašskou mládež. Dále máme dobrý vztah s mezinárodním institutem Klíč. Jsou to naší dobří přátelé. Často za nimi jezdíme na Moravu nebo organizujeme společné akce - například poznávací a historické hry pro mládež. V rámci jedné takové hry musí účastníci pobíhat po městě a hledat předměty, které tam byly schovány ještě před začátkem samotné hry. Her se účastní nejenom rusky mluvící zájemci, ale také Češi, kteří se učí rusky. Ačkoli během her každý mluví svým jazykem, navzájem se od sebe učíme. Mezinárodní institut Klíč rovněž pořádá pro moravskou mládež, která má zájem o ruský jazyk, poznávací zájezdy do Prahy. Ukazují jim ruské školy, Ruské centrum vědy a kultury. Mezinárodní institut Klíč si klade za cíl prezentovat moravské mládeži ruskou kulturu a my jim v tomto jejich úsilí pomáháme.

Kdo se Vašich akcí nejčastěji účastní?

Jsou to z 80 % rusky mluvící účastníci, ale občas se našich akcí zúčastní i zájemci, kteří se učí rusky nebo cizinci. Například během poslední výstavy, kterou jsme pomáhali organizovat v Toulcově dvoře, přijelo i kolem dvacet účastníků z Běloruska. Přivezli s sebou vlastní ruční práce, oblečení. To je příklad akce, která nebyla zaměřena jenom na rusky mluvicí auditorium. Všechny plakáty a informace o výstavě jsme připravili tak, aby zaujaly místní obyvatele bez rozdílu. Zájem ze strany veřejnosti byl však malý. Možná proto, že bylo léto, a hodně lidí bylo mimo Prahu. Zaznamenali jsme méně než sto návštěvníků a celkem třicet řemeslníků. Byl to ale první pokus! Budeme to určitě zkoušet dál.

Kolik má Vaše sdružení členů?

U nás to funguje tak, že různí lidé chodí do různých klubů. Pokud sečteme účastníky všech klubů dohromady, tak bychom dosáhli počtu 80 až 100 členů. Počet oficiálně zapsaných členů je však 63.

Mohla byste nám na závěr říci, jaké jsou Vaše plány do budoucna či jakým směrem by se mělo Vaše sdružení ubírat?

Plánujeme začít natáčet videa, zejména dokumentární filmy o České republice, které budou v ruštině, aby studenti, kteří sem přijíždějí, snadněji pochopili tento stát a seznámili se s českou kulturou. Přáli bychom si také napsat knihu o Milovicích, jelikož tam byla početná vojenská posádka z bývalého Sovětského svazu a někteří naši členové se tam buď narodili, nebo tam vyrostli.Příloha: Celý text (pdf) [120.1 kB, pdf]

.. autor

Liudmila Kopecká (Kashpurova)

Liudmila Kopecká (Kashpurova)

Liudmila Kopecká (Kashpurova) studuje jako doktorandka na Karlově Univerzitě v oboru antropologie. V rámci své disertační práce se věnuje výzkumu migrace studentů z Ruska do České republiky. Je spoluzakladatelkou občanského sdružení „Youth Included“, které je zaměřené na zapojení mládeže do občanských aktivit a interkulturní výuku. V projektu Medi4us působí jako novinářka. Ráda cestuje, čte a učí se cizím jazykům.
EU Projekt vzniká za podpory Evropského fondu
pro integraci státních příslušníků třetích zemí
a Velvyslanectví USA v Praze.
US embassy© 2012 - Multikulturní centrum Praha
Vodičkova 36 (Palác Lucerna), 116 02 Praha 1, Tel./fax: 296 325 345, email: infocentrum@mkc.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect