fotem,slovem,textem,a videem
media4us.czČlánky › Cizinci si přejí zlepšit znalost českých zákonů

Cizinci si přejí zlepšit znalost českých zákonů

Lidé, kteří se odstěhovali mimo svou zemi původu, se v hostitelské společnosti setkávají nejenom s jiným kulturním a sociálním prostředím, ale také s jinou legislativou. Zákonodárství členských států Evropské unie se mnohdy velmi podstatně liší od legislativního systému, na který byli migranti zvyklí ve své vlasti. Zákony platí pro všechny stejně a je nutné je znát a dodržovat. Již slavný latinský citát deklaroval, že „neznalost zákona neomlouvá“ (Ignoratia legis non excusat).

Ve snaze pomoci cizincům ze třetích zemí integrovat se do české společnosti vznikl na Praze 4 mezinárodní projekt ”Všichni společně na trhu práce“. V rámci tohoto projektu pořádala městská část Praha-Libuš v prvním pololetí letošního roku již 3. běh kurzu „Využití zkušeností zahraničních partnerů pro řešení problematiky začlenění cizinců městské části Praha-Libuš na trh práce“. Kurz byl zaměřen na proškolení migrantů v právních předpisech České republiky. Zahrnoval celkem 24 hodin výuky, které byly rozděleny do osmi přednášek soustředěných do dvou bloků. Každá přednáška byla přitom vedena odborníkem na probíranou oblast. V prvním bloku přednášek, zaměřeném na získání všeobecného přehledu o české legislativě, se účastníci seznámili s detaily zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákoníku práce, občanského a obchodního zákoníku, živnostenského zákona, zákona o daních z příjmu a v neposlední řadě s detaily vzdělávacího systému České republiky. Jednalo se tedy o obecné informace, které cizinec potřebuje znát ve svém každodenním životě. Druhý blok přednášek účastníkům představoval systém lékařské a zdravotní péče v České republice, bankovní produkty (zejména půjčky a úvěry), vybrané předpisy pro obchod a služby, celní předpisy a také potravinářskou legislativu. Závěrečné hodiny výuky byly věnovány individuálním konzultacím, během kterých se účastníci měli možnost lektorů zeptat na otázky týkající se jejich osobní životní situace, zaměstnání nebo podnikání.

Kurz „Využití zkušeností zahraničních partnerů pro řešení problematiky začlenění cizinců městské části Praha-Libuš na trh práce“ ze strany cizinců pravidelně vyvolává velký zájem. Tentokrát byli účastnici rozděleni do čtyř skupin podle zemí původu a přednášky byly připravované v jejich mateřském jazyce, tj. ruštině, vietnamštině, čínštině a mongolštině. Kurz byl slavnostně zakončen mezinárodním workshopem za účasti českých a zahraničních odborníků, jakož i představitelů jednotlivých diaspor migrantů. Při příležitosti tohoto mezinárodního workshopu byly všem cizincům předány certifikáty o účasti, přičemž ti nejlepší z nich, kteří v průběhu kurzu vykazovali největší zájem a pravidelnou docházku, dostali certifikát zlatý. Nešlo však jen o papír. Hlavním přínosem realizovaného kurzu bylo především to, že opět přibylo migrantů, kteří dnes disponují základním právním povědomím o legislativním systému České republiky. Na samotném závěru mezinárodního workshopu jeho organizátoři vyjádřili spokojenost s mírou účasti na kurzu a rovněž vyslovili přání i nadále podporovat vzdělávání cizinců v oblasti legislativy České republiky. Přípravy dalšího běhu kurzu proto už běží na plné obrátky.

Projekt ”Všichni společně na trhu práce“ probíhá za podpory Evropské unie a Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (Evropského sociálního fondu a Operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“). Zahraničními partnery projektu jsou města Caudebec-lès-Elbeuf (Francie) a Vigarano Mainarda (Itálie).Příloha: Celý text (pdf) [106.9 kB, pdf]
--ilustrační foto--

.. autor

Tetyana Kobets

Tetyana Kobets

EU Projekt vzniká za podpory Evropského fondu
pro integraci státních příslušníků třetích zemí
a Velvyslanectví USA v Praze.
US embassy© 2012 - Multikulturní centrum Praha
Vodičkova 36 (Palác Lucerna), 116 02 Praha 1, Tel./fax: 296 325 345, email: infocentrum@mkc.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect